המכון התורני אור עציון

"המכון התורני לחקר כתבי יד אור עציון ע"ש ר` יצחק וחנה סטרולוביץ`" נוסד בשנת תשמ"ד, ושם לו למטרה להיות מנוף ליצירה תורנית, להגדלת תורת ארץ ישראל במלוא משמעותה הרחבה והמקיפה, ולהעשרת אוצר הספרים היהודי בהוצאה לאור של יצירות תורניות ייחודיות. המכון פועל במסגרת הישיבה הגבוהה "אור עציון", שבראשה עומד הרב חיים דרוקמן שליט"א, המכהן כנשיא המכון, ובראשה עומד הרב שלום קליין שליט"א.


חקר כתבי-יד במכון פועל אגף העוסק בחקר כתבי יד של הראשונים. במסגרת זו יצא לאור בשנת תשנ"ו הספר "ארחות חיים", לרבינו אהרן הכהן מלוניל, מחכמי פרובינציה בימי הביניים,ולקראת פסח תשס"ט יצא לאור הלכות פסח כולל הגדה של פסח.

לפני מספר שנים החלה קבוצת תלמידי חכמים מאברכי הישיבה במפעל שמטרתו להוציא את ספרו הגדול של ר` יצחק ב"ר משה מוינה, אחד מבעלי התוספות, ספר "האור זרוע". כרך אחד מספר זה, על שבת ועירובין, יצא בשנת תשס"א, כרך שני על מועדים וזרעים יצא בשנת תשס"ו. קיצור פסקי האור זרוע – נערך בשיתוף מכון ירושלים, יצא לאור לקראת פסח תש"ע.

אנו עוסקים גם בהוצאת כתבי יד של גדולי האחרונים: ולאחרונה יצא שו"ת מענה אליהו, לר` אליהו דוד רבינוביץ תאומים, האדר"ת זצ"ל, מגדולי חכמי ליטא, שבסוף ימיו כיהן כרבה של ירושלים, והיה חותנו הראשון של מרן הראי"ה קוק זצ"ל.


ההדרת והוצאת ספרים תורניים במסגרת זו הוציא המכון מחדש את ספרי "השפת אמת" על התורה והמועדים, לר` יהודה אריה לייב זצוק"ל מגור (ב- 10 כרכים) ועתה יוצא לאור הגדה של פסח במהדורה מיוחדת מאד, ספרי הרב יהושע בכרך זצ"ל, הרב אלימלך בר שאול זצ"ל, הרב משה צבי נריה זצ"ל, הרב יהושע הגר- לאו שליט"א.


הוראה וחינוך במסגרת זו הוציא המכון חוברת בשם "זהב במשכיות כסף" על מסכת סנהדרין, המיועדת לשמש ככלי עזר להוראת האגדה בישיבה התיכונית, וכן את הספר "עד עלות השחר", העוסק בהתמודדות העדה האתיופית עם אתגרי התקופה, מתוך שאיפה לקיומה של יהדות שלימה יחד עם המשכיות מסורת האבות המפוארת של העדה.


שיעורי רה"י הרב חיים דרוקמן שליט"א אנו עוסקים בהכנה לדפוס של ספרים המבוססים על שיעורי ראש הישיבה, הרב חיים דרוקמן שליט"א. מוטיב מרכזי בשיעורים הוא הבנת תקופתנו כתקופת הגאולה, תוך הבנת המשמעות והאחריות המוטלת עלינו בתקופה מיוחדת זו שאנו חיים בה. 
תחומים נוספים המכון עוסק בהוצאה לאור גם בתחומים נוספים אחרים כגון סידור ליום העצמאות ועוד.

אתר המכון התורני: https://machon.oretzion.com