תמונות של רה"י

ראש הישיבה בביתוראש הישיבה בביתו
ראש הישיבה עם אל"מ עופר וינטרראש הישיבה עם אל"מ עופר וינטר
ראש הישיבה מדליק נרות חנוכהראש הישיבה מדליק נרות חנוכה
ראש הישיבה בחג הסוכות בכותלראש הישיבה בחג הסוכות בכותל